Η απόφαση 2039/2017 του ΠολΠρωτΑθ υπήρξε καταπέλτης, δικαιώνοντας συνολικά επί όλων σχεδόν των αιτημάτων της την ζημιωθείσας εντολέα μας, για ένα ποσόν που συνολικά υπερβαίνει το 1.100.000 ευρώ, νομιμοτόκως όμως από τo 2010, οπότε κατατέθηκε η πρώτη εξώδικος, συνολικά δηλ. η αποζημίωση ενδεχομένως θα προσεγγίσει τα 2.000.000 ευρώ!

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών υπ’ αριθ. 4517/2017, επί της αγωγής που εκδικάσθηκε στο ακροατήριο στις 16.02.2017.